BENAUDIRA pomáhá vyvážit centrální sluchové zpracování. Pozitivně ovlivňuje problémy jako jsou dyslexie, poruchy pozornosti/soustředění, poruchy řeči a jiné.


Trápí vaše dítě nebo vás problémy čtení, psaní, nepozornost, špatné porozumění mluvenému slovu?


Tak je individuální poslechový trénink BENAUDIRA pro vás!

Jak funguje individuální poslechový trénink Benaudira

Cílem tréninku BENAUDIRA je vyvážit a přizpůsobit centrální sluchové zpracování klienta pravidelným posloucháním individualizované tréninkové hudby, sestávající z instrumentální hudby, syntetické hudby a lidského hlasu. Tímto způsobem jsou pozitivně ovlivňovány problémy, jako např. dyslexie, centrální sluchové oslabení, poruchy pozornosti / soustředění, poruchy řeči, nedoslýchavost tinnitus a jiné.


Metodu jsem vytvořil společně se svým týmem v Německu.

www.benaudira.dePodívejte se na naše nové webové stránky!

Zde naleznete informace o poslechovém tréninku v nové a věřím zajímavější podobě.

Náměty na zlepšení a doplnění informací na stránkách pište na info@mojeusi.cz.

S čím individuální poslechový trénink pomáhá

Benaudira centrum - slyšení
Benaudira centrum - čtení a psaní
Benaudira centrum - řeč
Objednání Benaudira trénink

Otázky a odpovědi

Proč je trénink individuální?

Každý člověk je individualita. Máme ověřeno, že nejlepší terapeutické výsledky dosahujeme právě s individuálně připravenou hudbou. Každý člověk proto musí před přípravou tréninkové hudby absolvovat vyšetření u vyškoleného sluchového trenéra. To obsahuje soubor diagnostických testů, které hodnotí schopnost slyšet a rozumět lidské řeči. Na základě získaných výsledků je připravena tréninková hudba na CD nebo pro speciální přehrávače. 

Jak dlouho trvá vyšetření a trénink?

Základní vyšetření obvykle trvá 90 minut. Záleží na rozsahu úkonů a testech, které provádíme. U klientů s tinnitem a nedoslýchavostí je vyšetření zhruba o hodinu delší.

Po úvodním vyšetření následuje příprava hudby v Německu. Ta trvá zhruba 2-3 týdny. Poslech tréninkové hudby trvá 6-12 týdnů a je zakončen kontrolním měřením u sluchového trenéra. Zde se porovnají výsledky a následuje příprava nové individualizované hudby. 

Trénink se skládá z 3-5 poslechových cyklů.

Jak mohu poslouchat tréninkovou hudbu?

Máte dvě možnosti. Využít CD přehrávač nebo mobilní zařízení.  Pro poslech tréninkové hudby na mobilním zařízení je třeba si stáhnou BENAUDIRA-Player App do vašeho mobilního zařízení z AppleStore resp z Google PlayStore.

Jaká sluchátka použít pro poslech tréninkové hudby?

Je důležité, abyste pro poslech tréninkové hudby používali vhodná sluchátka. Sluchátka pro poslechový trénink musí hudbu přehrávat naturálně! To znamená, tak jak byla hudba pořízena, bez zvýraznění výšek, basů apod.. Takových sluchátek však na trhu není mnoho. Níže uvádíme seznam ověřených typů sluchátek pro poslechový trénink BENAUDIRA.


AKG 72 - již zřejmě nejsou dostupná v ČR nebo velice omezeně. Je možné nahradit AKG K72

Uzavřená sluchátka

• Dobře blokují ruch okolí

• Překrývají ušnice

• Dobrý zvuk

• Dobře padnou jak dětem, tak dospělým

• Orientační cena 990 Kč


Sennheiser HD 206

Uzavřená sluchátka

• Dobře blokují ruch okolí

• Překrývají ušnice

• Odolné

• Příjemně sedí na uších

• Orientační cena 599 Kč


Koss Porta Pro - Pozor, tato sluchátka kupujte jen u ověřených prodejců. Na trhu je hodně padělků, které nesplňuji potřebné parametry.

Otevřená sluchátka

• Hůře blokují ruch okolí

• Sedí na ušnici

• Příjemně sedí na uších, jsou lehké, snesou je i lidé, kterým vadí tlak na uších

• Orientační cena 839 Kč


Senhaiser HC 202 nebo Senhaiser HC 202 II

Uzavřená sluchátka

Dobře blokují ruch okolí

• Překrývají ušnice

• Dobrý zvuk

Lehké provedení

• Orientační cena 1 200 Kč

Může mou hudbu poslouchat i někdo jiný?

Tréninková hudba metody BENAUDIRA je připravena na základě výsledků testování, které nám zašle Váš sluchový trenér a je vždy individuálně připravena pro každého klienta. Je určena pro neuronální stimulaci konkrétního klienta, a proto má být poslouchána pouze touto konkrétní osobou.

Kdy je hudbu nejlepší poslouchat?

Je důležité, abyste hudbu poslouchali v klidu a bez vyrušování. Při poslechu byste neměli číst, dívat se na televizi, jíst, věnovat se mobilnímu telefonu, nebo dělat cokoli jiného. Nejlepší je se pohodlně posadit nebo si lehnout a nechat volně plynout myšlenky. Je zcela v pořádku, pokud klient při poslechu usne.

Jak správně poslouchat? Jsou nějaká omezení?

Mimořádné případy při poslechu?

Při onemocněních, která ovlivňují sluch a slyšení, jako např. zánět středního ucha, prochladnutí, anebo tekutina ve středním uchu, doporučujeme po dobu nemoci poslech tréninkové hudby přerušit.

V době dovolené poslech hudby nepřerušujte! Kontinuita a pravidelnost jsou pro úspěch tréninku velice důležité!

BENAUDIRA vs. Neurovývojová terapie (INPP)

Ve své praxi sluchového trenéra BENAUDIRA se často potkávám s dětmi, které podstupují různé programy pro neuro-vývojový rozvoj. Při kombinaci těchto metod a BENAUDIRY jsem někdy pozoroval pomalejší účinky terapie nebo dokonce rodiče popisovali zhoršení stavu klienta, vyšší únavu apod.. Proto jsem se obrátil na zakladatele metody BENAUDIRA HOLGERA RADDATZE s dotazem na kombinaci těchto dvou terapií a možnost přetížení klientů. Poznámka:  V textu je zmiňována terapie INPP, která je známa v Německu a mnoha západních zemích. V ČR s touto metodou pracuje pouze omezený okruh terapeutů. Více známá je u nás tzv. Naurovývojová stimulace. Více o porovnání terapií naleznete dále. 

Shrnutí k mé otázce

 V zásadě je velmi dobře možné kombinovat program BENAUDIRA s INPP.Mnoho našich kolegů to dělá a výsledky jsou velmi dobré. Popsané přetížení může dle mého názoru vzniknout ze dvou důvodů. V některých případech vykazují děti přetížení, pokud je přítomný Moro reflex.Tyto děti inklinují k tomu být rychleji unavitelné než jiné děti.  Obecně se doporučuje začít nejprve s INPP programem a následně pokračovat s Benaudirou, ale ve většině případů to lze velice dobře udělat paralelně. Pokud přeci jenom dojde k přetížení, je důležité sluchový trénink přerušit, dokud se nezpracuje Moro reflex. Druhým důvodem je, že někdy použití více terapií současně může být pro děti stresující. Nejde o negativní interakce mezi terapiemi/tréninkem, ale o pozornost a čas, který je v životě dětí pro terapeutická opatření zapotřebí. Dětem, kterým kvůli škole, terapii a dalším úkolům zbývá málo času na volnou a dětskou hru, by terapie měla být, pokud možno nabízena jedna po druhé.Toto také není obecné doporučení, protože k terapeutickým opatřením je samozřejmě dobré využít i důležité vývojové fáze dětí.Musíte zvážit vztah mezi přínosem a případným přetížením. Při výběru si myslím, že má smysl nejprve začít s INPP a poté přidat trénink poslechu, jak INPP postupuje.“ 

O neuro-vývojových programech

 INPP – INPP Ltd. Britská společnost věnující se vývoji postupů pro posuzování a nápravu neurovývojových problémů. Od svého založení v roce 1975 stojí INPP v popředí výzkumu a klinické praxe účinků abnormálních primitivních a posturálních reflexů na učení a emoční fungování a jako první „zmapoval“ vztah mezi individuálními reflexními abnormalitami a specifickým vzdělávacím systémem. a výsledky chování.V roce 1996 Sally Goddard Blythe upravila a rozšířila klinický program INPP pro použití ve školách ve formě „Vývojové testovací baterie a cvičebních programů pro použití ve školách s dětmi se speciálními potřebami“. Tento program byl za posledních 12 let vyučován tisícům učitelů ve Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Maďarsku a Polsku a byl předmětem řady nezávislých studií.
V České republice metodami INPP pracuje několik terapeutů jako např. Mgr. Božena Coufalová, Mgr. Tereza Přibylová, Mgr. Jana Štěpávová. Na práci INPP a Sally Goddard Blythe navázalo mnoho následovníků po celém světě nebo se jejich prací inspirovali.V České republice jsou populární programy Neurovývojové stimulace (NVS) nebo pohybové programy MUDr. Kleplové.Za zmínku potom určitě stojí i programy založené na Edu-(cation) kineziologii, které rovněž působí na rozvoj vzdělávacích schopností.Pokud se o problematice pohybového vývoje chcete dozvědět více, doporučuji vám vzdělávací kurz Mgr. Stanislavy Emmerlingové Následky odchylek v raném pohybovém vývoji pro učení a chování, který je dostupný on-line. Zde získáte mnoho informací a rad, jak pracovat s dětmi doma.Všechny výše uvedené programy a samozřejmě další, působí podobně jako INPP a je především na rodičích, který program si pro svoje dítě zvolí. Vždy však, ale mějte na paměti, že vaše dítě je citlivý organismus, který chceme rozvíjet ne přetížit.

Jak pracujeme v BENAUDIRA centru s Neurovývojovou terapií

V rámci vstupního rozhovoru s rodiči probíráme další terapie, které dítě podstupuje a schopnost dítěte vše úspěšně zvládnout. Provedeme základní screening primitivních/primárních reflexů a případně rodičům doporučíme neurovývojovou případně další terapii. Spolupracujeme s Mgr. Janou Štěpánovou, speciální pedagožkou, která kombinuje metody INPP, NVS, Edu-kineziologii a pohybové programy MUDr. Kleplové Ing. Libor Štěpán
Benaudira centrum - Ing. Libor Štěpán

Váš sluchový trenér BENAUDIRA

Sluchový trenér je osoba vyškolená osobně zakladatelem metody Holgerem Raddatzem pro určitý modul (rozsah prováděných úkonů).  Jsou dva základní moduly: 1. pro osoby s poruchou sluchového zpracování (převážně děti s dyslexií, špatným porozuměním řeči, horší pozorností, přecitlivělostí na hluk, poruchou řeči ... ), 2. pro osoby s tinnitem a ztrátou sluchu.

Osobně se sluchovým tréninkem zabývám od roku 2022 a jsem proškolen v obou modulech poslechového tréninku. Dále jsem si rozšířil odbornost o práci s dětmi od 3 let. U takto malých dětí pracuji formou hry nebo pohádky, kdy dítě rozpoznává zvuky zvířat.

Odbornost trenéra si můžete ověřit na stránkách BENAUDIRA Německo

Objednání

Pro objednání individuálního sluchového tréninku využijte náš objednávkový systém nebo zavolejte. V případě, že nezvedáme telefon, pracujeme s klientem a zavoláme vám zpět jakmile to bude možné. 

Volejte na telefon +420 777 874 709 .

Pro on-line objednání jsou zatím dostupné pouze služby sluchového trenéra a vyšetření Irlen syndromu

Máte zájem o další služby, 

volejte na tel. +420 608 103 720 - Mgr. Jana Štěpánová.

Další služby

Kde nás najdete

Aktuálně nás můžete navštívit na dvou pracovištích. V Praze nebo v Mladé Boleslavi.

Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav, 293 01 

Benaudira centrum - odkaz na autora metody

Více informací o metodě BENAUDIRA naleznete na webu zakladatele metody po kliknutí na logo.