Pozornost

Koncentrace a pozornost – ADD a ADHD

Lehká vyrušitelnost a problémy s koncentrací mohou být zapříčiněné nevyváženým sluchovým zpracováním.

Pokud někdo vnímá vysoké a nízké frekvence v nerovnováze, za jistých okolností slyší ruchy a šumy hlasitěji než vyšší tóny. 

Děti například vnímají provoz blízko školy, kroky na schodišti nebo učitele ve vedlejší místnosti hlasitěji než učitele v jejich vlastní třídě. Navíc tyto děti vnímají řeč méně než např. ruchy způsobené pohybem noh ostatních dětí na zemi, hýbáním se na židličce nebo jejich vyrušováním. Ale právě na hlas učitele a spolužáků by měli upřít pozornost a koncentraci.

Dospělí mají např. problém sledovat konverzaci v hlučném prostředí (kavárna), nebo koncentrovat se při telefonování na otevřeném pracovišti. Osoby s nevyváženým sluchovým zpracováním musí vynaložit mnohem více pozornosti, aby mohli selektovat a odfiltrovat okolní ruchy od důležitého mluveného obsahu. Tato nekonečná snaha se může lehce přeměnit na neustálý požadavek.

U takto postižené osoby přechází přetažení do nedostatku koncentrace a lehké vyrušitelnosti.

Udržet pozornost je pro postiženou osobu jednoduše příliš vyčerpávající a nedokáže déle udržet koncentraci.

Někteří též kompenzují svá přetažení aktivním nebo také agresivním chováním. Také to může mít fyzické následky, např. v podobě bolesti hlavy.

Vyrovnání slyšení může u těchto lidí eliminovat mnoho příčin jejich vyčerpanosti. Pro děti je potom jednodušší vnímat hlas učitele. Potřebují méně energie na vnímání vyučovacích hodin.

Taktéž postižení dospělí se mohou lépe koncentrovat na důležité akustické obsahy a filtrovat ruchy. Výsledkem je relaxace, která směřuje k delší době udržení pozornosti.

BENAUDIRA nabízí osobám se znevýhodněním sluchový trénink, který funguje na bázi relaxačního poslechu.