Řeč

Benaudira centrum - řeč

Řeč

Když někdo neslyší optimálně nebo nezpracovává slyšené zvuky správně, není schopný vnímat přesně to, co říká jeho komunikační partner. Taktéž není schopen kontrolovat, zda to, co říká, zní správně.

To má dále důsledky v artikulaci a výslovnosti. Obojí může být způsobené narušeným fungováním sluchového zpracování.

V tomto případě některé hlásky nejsou vůbec vyslovené, nebo jsou nahrazené jinými existujícími hláskami, např. "šola" místo "škola". Když si osoba daná slova nedokáže zapamatovat bezchybně, jejich správné pojmenování může být narušené.

BENAUDIRA sluchový trénink nabízí možnost zlepšit slyšení, sluchové zpracování a spolu s tím i porozumění a reprodukci řeči.

Při všech poruchách řeči mohou být kromě jiného přítomné také problémy, jako např. omezené pohyby úst / oromotorika (která je důležitá pro správné pohyby úst). Tyto problémy však nemohou být léčené přímo a jenom pomocí sluchového tréninku.

Při vzniku problémů v řeči často hrají roly další faktory. Úspěchem může být úprava centrálního sluchového zpracování pomocí sluchového tréninku, a to tehdy, když pozitivně ovlivníme obě hemisféry. Tím vytvoříme základ pro plynulou řeč.

Možná omezení v řeči:

Sluchový trénink může být dobrou pomocí taktéž při potížích, jako jsou zajíkání a afázie (která vzniká po úrazech, kranio-cerebrálním traumatu nebo encefalitidě).

Pokud začínáte se sluchovým tréninkem, je potřebné provést testy sluchového zpracování. Po testech se individuálně ukáže, zda je potřebné aplikovat sluchový trénink.

Možné příznaky omezeného sluchového zpracování s afázií: