O metodě

Benaudira centrum - o metodě

BENAUDIRA sluchový trénink trénuje centrální sluchové zpracování

Cesta slyšených zvuků z venkovního světa až ke vnímání v mozku zahrnuje více kroků.

Nejdřív zvuk přichází do vnějšího ucha a prochází externím auditivním kanálem. Potom se dostává do ušního bubínku a do středního ucha. Odtud je vyslaný do vnitřního ucha, kde se změní na nervový impulz. Tyto nervové impulzy se dostanou auditivními nervy do mozku, kde jsou zpracované.

Celý řetězec slyšení musí řádně fungovat, aby např. zvuky řeči mohly být optimálně rozpoznané a rozlišené. Pokud je problém pouze v některém bodě, bude i tak celé zpracování slyšených zvuků narušené. Pokud jsou tyto problémy lokalizované v oblasti středního a vnitřního ucha, musí být léčené a ošetřené ORL lékařem, pokud je to indikované.

I když uši fungují normálně, centrální sluchové zpracování může být poškozené. Toto poškození se může projevit tak, že daná osoba slyší úplně vše v ne zcela dostatečně hlasitém prostředí.

Vyskytují se i případy, i když ne běžně, že některé výšky (frekvence) jsou vnímané příliš citlivě a jiné frekvence nedostatečně citlivě. Slyšené zvuky jsou potom zpracované nevyváženě.

Nadto podstatou pro optimální fungování sluchového zpracování je spolupráce obou hemisfér a jejich rovnováha.

Pokud se tak neděje, ani jedno ucho není dominantní, nebo dominance laterality se přesouvá z jedné strany na druhou, slyšené zvuky jsou vnímané se zpožděním nebo v nesprávném pořadí.

BENAUDIRA poskytuje možnost zlepšit centrální sluchové zpracování na základě následujících aspektů.

Podstatou sluchového tréninku je soubor instrumentální hudby, hlasu, řeči a zvuků, které byly vyvinuté speciálně pro metodu BENAUDIRA Holgra Raddatze (v kooperaci se specialisty jiných druhů terapií).

Pro každou osobu je zkomponována individuálně na základě jeho potřeb a problémů.

Připravený je soubor různých diagnostických testů, které hodnotí schopnost slyšet. Na základě získaných výsledků je vyprodukované tréninkové CD, které je určené přesně pro potřeby každého uživatele. CD se poslouchá vícekrát za týden v domácím prostředí, jednotlivě v určeném pořadí se sluchátky.

Po 6-12 týdnech se s terapeutem uskuteční další testování. Následně se vyprodukuje další stimulační CD.

Trénink se skládá z 3-5 takových cyklů.